Vårt Skoleprosjekt i Guatemala

Kjøper du vår Julekaffe, støtter du også vårt skoleprosjekt

Kjøper du årets Julekaffe, støtter du også vårt skoleprosjekt